terça-feira, setembro 18, 2007

Vilela de Sousa


Vai a expoñer o estado da Educación Ambiental en Mozambique.

Licenciada en Ensino de Química e Bioloxia polo I.S.P. (Instituto Superior Pedagóxico), actual Universidade Pedagóxica. Posgraduada en Desenvolvemento Agrário, Xestión de Recursos Florestais e Faunísticos e actualmente é aspirante para o Grao de mestre. Foi profesora de Bioloxía e Técnica de Educación Ambiental no MICOA (Ministerio para a Coordinación da Acción Ambiental). Impartiu o Curso de Desenvolvimento Sustentável para os Administradores Distritais realizado em Maputo, uma iniciativa do “Projecto Capacidade 21”, en 1996. Entre 1997-2005 foi Xefe do Departamento Central de Divulgación Ambiental na Dirección Nacional de Promoción Ambiental. En xuño de 2005 foi nomeada Directora Nacional Adxunta de Promoción Ambiental no MICOA, e en xaneiro de 2006 Directora Nacional para Promoción Ambiental no MICOA. No 2006, Punto Focal de Educación Ambiental na SADC.

En 2006 participou na reunión técnica dos Ministros do Ambiente da CPLP en Brasília, Brasil e na 10ª Reunión Anual de Representantes da Rede de Educadores Ambientais da SADC, Gaborone- Botswana. En 2007 participou como Oradora no 4º Congreso Mundial de Educación Ambiental, Durban- Africa de Sur.

Nenhum comentário: