quarta-feira, setembro 12, 2007

Susana Calvo

É membro do Comité Organizador e do Comité Científico e vai a presentar as mesas nas que se vai a tratar o estado da Educación Ambiental nos países lusófonos.

É Licenciada en Ciencias Políticas e Socioloxía e Diploma de Estudos Avanzados en Educación Ambiental pola Universidade Autónoma de Madrid. Responsable da Unidade de Educación Ambiental do Ministerio de medio AMbiente en España e membro da Xunta Directiva da Comisión Internacional de Educación e Cominicación da Unión Mundial para a Conservación (UICN). Coordina actividades nacionais e internacionais relativas á integración dos instrumentos sociais no deseño e na aplicación de políticas e xestión ambientais, a través da creación de redes de traballo. Forma parte das Comisións de expertos sobre educación, comunicación, sensibilización e participación dos convenios de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, Diversidade Biolóxica e Contaminantes Orgánicos Persistentes, así como do Convenio Ramsar de Humedais de Importancia Internacional.
Fou coordinadora do Libro Blanco da Educación Ambiental en España e dos Seminarios Técnicos de Educación Ambiental.
Ten publicado numerosos artigos en revistas especializadas e en publicacións de Congresos. Ademáis dos seguintes libros en colaboración con outros autores:
- La educación ambiental, conceptos y propuestas (1992)
- Lineas de investigación en educación ambiental (1997)
- El espejismo de la educación ambiental (2006)

Nenhum comentário: