terça-feira, julho 24, 2007

Lucía Iglesias da Cunha

Lucía Iglesias da Cunha é colaboradora do Congreso, e dinamizadora da área de traballo "Educación Ambiental e Universidade".

Licenciada en Ciencias da Educación, especializouse en Intervención Socioeducativa o que lle permitiu unha primeira aproximación á Educación Ambiental. Unha viaxe organizada entre compañeiros de promoción para visitar equipamentos de Educación Ambietnal situados na área mediterránea dálle unha oportunidade para tomar conciencia do traballo que quedaba por facer en Galicia. Inicia os estudos de Terceiro ciclo coa ide ade investigar as iniciativas de Educación Ambiental desenvolvidas nos concellos galegos. Conseguiu obter un perfil aproximado das mesma se un contacto moi directo con dez concello se cos seus pedagog@s municipais e técnicos en educación. Este traballo, supervisado por Antonio Caride, obtivo o grao de doutora en 1998.

Fonte: IGLESIAS DA CUNHA, Lucía. A educación ambiental nos concellos: A experiencia de Oleiros. Oleiros: Concello de Oleiros, DL 1999. 127 p.

Máis información: http://www.usc.es/theo/profesorado/cunha.htm

Nenhum comentário: