terça-feira, julho 31, 2007

Carlos Taibo Arias

Carlos Taibo é colaborador do Congreso. Participa no diálogo "Medio ambiente, globalización e alterglobalización" xunto a Marcos Reigota e João Paraskeva.

Mestre de Ciencia Política e da Administración na Universidade Autónoma de Madrid. É autor dunha veintena de libros en castelán, na súa meirande parte relativos ás transicións na Europa central e oriental contemporánea. Nos últimos anos interesouse por temas máis xerais, como a globalización. Publicou varias monografías en galego, como Europa sen folgos (Sotelo Blanco, 1994).

Máis información:
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/personal/carlos_taibo

Nenhum comentário: